Hakkımızda

Yayınevimiz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerden, hukuk ve sosyolojiye, ekonomiden kamu yönetimine sosyal bilimlerin hemen hemen tüm disiplinlerini meşgul eden bir mesele hâline gelmiş olan ulus/sınır ötesi topluluklarını yayın programının merkezine alan bir yayınevidir.

GAV Perspektif Yayınları’nın yayın programı, bu tür toplulukların oluşumuna kaynaklık eden göçler ve ulus-devlet oluşumları ile bu toplulukların kurumsallaşmalarını ele alan diaspora ve azınlıklara yönelik tartışmaları, siyaset bilimi, sosyoloji, ekonomi, eğitim, ilahiyat, kültür, dil, hukuk, insan hakları ve sağlık gibi farklı perspektiflerden ele alan eserlerden oluşmaktadır.
İslamofobi ve Müslüman azınlıklara yönelik meselelerin ele alındığı eserler de yine yayın programımız kapsamında yer almaktadır.

 

Kapat